Ansökan

BERGSTRANDS sfi

Uppsala
Ansökan sfi

Hur du ansöker

Det finns tre studievägar och fyra delkurser i Svenska för invandrare, sfi.

Studieväg 1 – eleven har möjlighet att läsa alla kurserna A,B,C,D. Eleven sätter själv upp sina mål.
Studieväg 2 – eleven har möjlighet att läsa kurserna B,C,D.  Eleven sätter själv upp sina mål.
Studieväg 3 – eleven läser kurs C och D. Målet är att eleven ska bli godkänd på kurs D.
Nationella slutprov i sfi

Varje studieväg avslutas med ett nationellt slutprov. Skolverket ansvarar för att ta fram slutprov för kurs B, C och D. Syftet är att få enhetliga bedömningsgrunder i hela landet.

Anmälan
Vuxenutbildningen har en ny intresseanmälan för sfi-kurser. Du förbereder din anmälan på webben och slutför din anmälan genom ett personligt besök på sfi-mottagningen.

Ta med id-kort eller pass.
Vid besöket gör de en kartläggning av din utbildnings- och yrkesbakgrund och hjälper dig att välja kurs.
Ange att du vill studera på Bergstrands sfi.
Väntetiden för kursstart är 2-6 veckor.
Förbered gärna din anmälan till Sfi på webben, klicka här!

sfi mottagningen  Uppsala
Kungsgatan 85 Uppsala

018–727 22 10

Via denna länk gör du din: Intresseanmälan sfi

KURSSTART 9 AUGUSTI
Sista ansökningsdag: 22 juli

KURSSTART 6 SEPTEMBER
Sista ansökningsdag: 19 augusti

KURSSTART 4 OKTOBER
Sista ansökningsdag: 16 september

KURSSTART 1 NOVEMBER
Sista ansökningsdag: 14 oktober

KURSSTART 29 NOVEMBER
Sista ansökningsdag: 11 november

 

Övrigt

Du har rätt att läsa SFI om du:

  • saknar grundkunskaper i svenska
  • bor i Uppsala kommun
  • har ett giltigt uppehållstillstånd eller är EU/EES-medborgare
  • är över 20 år eller har gymnasiekompetens eller motsvarande från ditt hemland.

Kursstart och ansökningsdatum för sfi

Startdatum

KURSSTART 9 AUGUSTI
Sista ansökningsdag: 22 juli

KURSSTART 6 SEPTEMBER
Sista ansökningsdag: 19 augusti

KURSSTART 4 OKTOBER
Sista ansökningsdag: 16 september

KURSSTART 1 NOVEMBER
Sista ansökningsdag: 14 oktober

KURSSTART 29 NOVEMBER
Sista ansökningsdag: 11 november

Vill du komma i kontakt med vår administratör?
Bäst är om du mailar ditt ärende, vi svarar så fort vi kan!