Digitala öppna hus

Bergstrands Gymnasium medverkar på flera digitala gymnasiemässor och öppna hus. För mer info:

Stockholm se här!

Uppsala se här!

Nästa öppna hus öppnar om