Godshanterare Lärling 

Du som väljer utbildningen godshantering kan arbeta med lager och logistik på företag eller i större godsterminaler. Vi utbildar dig till ett viktigt jobb!

Se gärna filmen nedan där Sanna som är rektor på Bergstrands berättar om utbildningen.

Vuxenutbildning truckförare
Truckförare utbildas
Lagerpersonal

Som godshanterare har du lätt att få jobb

Lager- och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när de anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare.

Ett varierat yrke

I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet. Som terminalarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne. Personal inom godshantering, lager och terminal är ett bristyrke.

Så går utbildningen till

Din utbildning kommer att ske inne på skolan men även ute på företag. Utbildningen ger dig möjlighet att ta truckkort och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Parallellt med dina yrkeskurser kommer du även att studera SFI D och/eller svenska som andraspråk beroende på vilken nivå du ligger på.

Utbildningen är på heltid!

Hur ansöker jag?

Du går till vår sida ANSÖKAN Vuxenutbildningar i Uppsala, där hittar du hur du gör, kursstarter samt datum för ansökning.

Jag vill kontakta skolan!

CSN

Man kan inte söka studiemedel från CSN för SFI studier.


Kostnader som den studerande betalar själv

  • Studiematerial och annat skyddsmaterial

Ca 1 500 kr

Förkunskaper

  • Godkänd i sfi c eller motsvarande.

Utbildning: Godsmottagare, lager och terminal sfi/sva

Kurspaket

Hantering av varor och gods

200 p

Lastbärare

200 p

Maskinell godshantering

200 p

Service och bemötande 1

100 p
Totalt: 700 p
   
   
   

Högskolebehörighet

Om du vill veta mer om slutbetyg och examen inom vuxenutbildning läs mer på skolverkets hemsida.

Har du mer frågor eller funderingar vänligen kontakta Bergstrands studie- och yrkesvägledare.

Linda Ekholm

linda.ekholm@bergstrandsutbildningar.se

Här finns utbildningen Godsmottagare sfi/sva