Godshantering lager och terminal sfi/sva Vuxenutbildning

Du som väljer utbildningen godshantering kan arbeta med lager och logistik på företag eller i större godsterminaler. Vi utbildar dig till ett viktigt jobb!

Vuxenutbildning truckförare
Truckförare utbildas
Lagerpersonal

Som godshanterare har du lätt att få jobb

Lager- och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när de anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare.

Ett varierat yrke

I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet. Som terminalarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne. Personal inom godshantering, lager och terminal är ett bristyrke.

Så går utbildningen till

Din utbildning kommer att ske inne på skolan men även ute på företag. Utbildningen ger dig möjlighet att ta truckkort och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Parallellt med dina yrkeskurser kommer du även att studera SFI D och/eller svenska som andraspråk beroende på vilken nivå du ligger på.

Utbildningen är på heltid!

CSN

Man kan inte söka studiemedel från CSN för SFI studier.


Kostnader som den studerande betalar själv

  • Studiematerial och annat skyddsmaterial

Ca 1 500 kr

Förkunskaper

  • Godkänd i sfi c eller motsvarande.

Bor du i Uppsala kommun och vill utbilda dig på Bergstrands i Uppsala ansöker du via Uppsala Kommun

    • Bor du i annan kommun, eller annat län i Sverige och vill utbilda dig på Bergstrands i Uppsala, ansök här.

ANSÖKAN I UPPSALA ÄR ÖPPEN: Ej bestämt

Utbildningen sker på Bergstrands Vuxenutbildning i Uppsala 

Kursstart: Ej bestämt

Kurslängd: 35 veckor

Utbildning: Godsmottagare, lager och terminal sfi/sva

Kurspaket

Hantering av varor och gods

200 p

Lastbärare

200 p

Maskinell godshantering

200 p

Service och bemötande 1

100 p
Totalt: 700 p
   
   
   

Högskolebehörighet

Om du vill veta mer om slutbetyg och examen inom vuxenutbildning läs mer på skolverkets hemsida.

Har du mer frågor eller funderingar vänligen kontakta Bergstrands studie- och yrkesvägledare.

Linda Ekholm

linda.ekholm@bergstrandsutbildningar.se

Vill du besöka Bergstrands i Uppsala kontaktar du vår studie- och yrkesvägledare Linda Ekholm för ett möte på skolan.

linda.ekholm@yrkesplugget.se

 

Här finns utbildningen Godsmottagare sfi/sva