sfi Stockholm studieväg 2 Vuxenutbildning

Skall du gå utbildningen sfi studieväg 2 har du  troligen studiebakgrund på grundskolenivå.

Våra utbildningar
Sfi Bergstrands Uppsala
Sfi uppsala

sfi Stockholm studieväg 2

Studieväg 2 riktar sig till dig vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Vår målsättning är att underlätta för dig att komma in på arbetsmarknaden.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.

Läs- och skrivfärdigheter

Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. En elev som inte är funktionellt litterat eller har ett annat skriftsystem än det latinska alfabetet ska få grundläggande läs- och skrivundervisning inom ramen för utbildningen.

Så går utbildningen till

Våra utbildningar är tydligt kopplade till arbetsmarknaden, bland annat genom samtalsövningar och studiebesök. Vår ambition är att Bergstrands SFI skall bli alternativet för dig som antigen vill läsa SFI på heltid eller för dig som vill kombinera SFI-studier med arbete eller andra studier.

En elev påbörjar sina studier inom den studieväg och på den kurs inom studievägen som bäst passar hans eller hennes individuella förutsättningar. Kunskapskraven för en kurs är desamma oavsett studieväg.

Studieväg 2 vänder sig i första hand till personer med någon studiebakgrund. Kursen får olika utformning beroende på elevens studievana, utbildningsbakgrund och kunskaper i svenska vid kursstarten.

Studieväg 2 är uppdelad på kurserna B, C och D

CSN

Kan man söka CSN när man går sfi?

 • Nej, du kan inte få studiestöd. Det är din hemkommun som står för din skolgång och ersättning när du studerar på SFI-nivå.

Du har rätt att läsa SFI om du:

 • saknar grundkunskaper i svenska
 • har ett giltigt uppehållstillstånd eller är EU/EES-medborgare
 • är över 20 år eller har gymnasiekompetens eller motsvarande från ditt hemland.

Mantalsskriven i någon av nedan kommuner

 • Danderyd
 • Täby
 • Vallentuna
 • Vaxholm 
 • Österåker
 • Solna
 • Sollentuna                                   
 • Sigtuna             
 • Upplands Väsby  

Kunskapskartläggning

Bedömningen av vilken studieväg som är lämplig för en elev och vilken kurs inom studievägen eleven bör börja på ska utgå från en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kraven

Du ansöker via din hemkommun att du vill utbilda dig hos Bergstrands sfi.

  • För dig som bor i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker ansök här!
  • Du som  bor i Solna ansök här! 
  • Du som  bor i Sollentuna ansök här!   
  • Du som  bor i Sigtuna ansök här! 
  • Du som  bor i Upplands Väsby ansök här!
 

I studieväg 2 ingår kurserna

B (SFIKUB92)

C (SFIKUC92)

D (SFIKUD92)

Kursstart för sfi sker var fjortonde dag!

Löpande ansökan och kursstarter, första kursstart 15 februari 2021.

Här finns utbildningen sfi

 • Sfi Stockholm

  sfi Stockholm

  Sfi Stockholm
  Johannesfredsvägen 9-11
  168 69 Bromma